Nhiệm vụ
Giao nhiệm vụ
Nhiệm vụ Thời gian Người được giao Trạng thái
Xử lý Tv10-05-2024vinhppcChưa hoàn thành
Cài đặt máy chủ toàn văn phòng10-05-2024hieutdChưa hoàn thành
Cài đặt máy chủ toàn văn phòng10-05-2024hieutdChưa hoàn thành
Đề án tạo phòng ban mới10-05-2024HieudemoChưa hoàn thành
Báo cáo
Xem danh sách báo cáo
Tiêu ĐềNgười GửiGiờ Gửi
BÁO CÁO TUẦN 20/07/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-07-20 11:28:04
BÁO CÁO TUẦN 3THÁNG 07 NĂM 2024Đỗ Tuấn Hiệp2024-07-19 20:23:22
BÁO CÁO NGÀY 19/07/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-07-19 16:41:59
Báo cáo công việc ngày 18/7/2024Pháp chế Vĩnh2024-07-19 14:48:56
BÁO CÁO NGÀY 18/07/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-07-18 16:36:21
BÁO CÁO NGÀY 18/07/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-07-18 16:36:19
Báo cáo công việc ngày 17/7/2024Pháp chế Vĩnh2024-07-17 19:27:38
BÁO CÁO NGÀY 17/07/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-07-17 16:21:10
BÁO CÁO NGÀY 16/07/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-07-17 16:20:59
Báo cáo công việc ngày 16/7/2024Pháp chế Vĩnh2024-07-17 14:50:50
Báo cáo công việc ngày 15/7/2024Pháp chế Vĩnh2024-07-15 17:21:45
BÁO CÁO NGÀY 15/07/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-07-15 16:53:57
Báo cáo công việc ngày 13/7/2024Pháp chế Vĩnh2024-07-13 18:37:07
BÁO CÁO TUẦN 13/07/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-07-13 10:55:48
BÁO CÁO TUẦN 13/07/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-07-13 10:55:46
BÁO CÁO NGÀY 12/07/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-07-13 10:55:32
BÁO CÁO TUẦN 2 THÁNG 07 NĂM 2024Đỗ Tuấn Hiệp2024-07-12 20:49:27
Báo cáo công việc ngày 12/7/2024Pháp chế Vĩnh2024-07-12 17:25:49
Báo cáo công việc ngày 11/7/2024Pháp chế Vĩnh2024-07-11 19:20:31
BÁO CÁO NGÀY 11/07/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-07-11 16:45:32
Báo cáo công việc ngày 10/7/2024Pháp chế Vĩnh2024-07-10 17:25:57
BÁO CÁO NGÀY 10/07/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-07-10 16:55:29
BÁO CÁO NGÀY 09/07/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-07-09 16:55:48
BÁO CÁO NGÀY 08/07/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-07-09 16:55:35
Báo cáo công việc ngày 9/7/2024Pháp chế Vĩnh2024-07-09 16:44:44
Báo cáo công việc ngày 8/7/2024Pháp chế Vĩnh2024-07-09 09:25:43
Báo cáo công việc hàng tuần từ ngày 10/06/2024 đến 06/07/2024 và kế hoạch công tiệc tuần tiếp theoLê Thị Út2024-07-06 12:17:55
BÁO CÁO TUẦN 06/07/2024 (tuần 27)Nguyễn Thanh Mộng2024-07-06 12:02:32
BÁO CÁO NGÀY 05/07/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-07-05 23:26:41
Báo cáo công việc ngày 5/7/2024Pháp chế Vĩnh2024-07-05 19:45:57
BÁO CÁO TUẦN 1 THÁNG 07 NĂM 2024Đỗ Tuấn Hiệp2024-07-05 19:38:37
Báo cáo công việc ngày 3/7/2024Pháp chế Vĩnh2024-07-05 13:54:58
BÁO CÁO NGÀY 04/07/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-07-04 16:43:36
BÁO CÁO NGÀY 03/07/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-07-04 16:42:37
Báo cáo công việc ngày 3/7/2024Pháp chế Vĩnh2024-07-03 18:18:05
Báo cáo công việc ngày 2/7/2024Pháp chế Vĩnh2024-07-02 18:12:09
BÁO CÁO NGÀY 02/07/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-07-02 17:05:32
Báo cáo công việc ngày 1/7/2024Pháp chế Vĩnh2024-07-01 18:29:33
BÁO CÁO NGÀY 01/07/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-07-01 16:21:19
Báo cáo công việc ngày 29-30/6/2024Pháp chế Vĩnh2024-06-30 17:52:30
BÁO CÁO TUẦN 29/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-29 12:58:44
BÁO CÁO TUẦN 4 THÁNG 06 NĂM 2024Đỗ Tuấn Hiệp2024-06-28 21:51:06
Báo cáo công việc ngày 27/6/2024Pháp chế Vĩnh2024-06-28 17:46:43
BÁO CÁO NGÀY 28/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-28 16:45:35
Báo cáo công việc ngày 27/6/2024Pháp chế Vĩnh2024-06-27 18:09:53
BÁO CÁO NGÀY 27/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-27 15:14:07
BÁO CÁO NGÀY 26/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-26 16:53:20
Báo cáo công việc ngày 26/6/2024Pháp chế Vĩnh2024-06-26 16:31:11
BÁO CÁO NGÀY 25/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-26 08:46:19
Báo cáo công việc ngày 25/6/2024Pháp chế Vĩnh2024-06-25 16:53:56
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ,THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ ,CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY -THÁNG 06/2024Đỗ Tuấn Hiệp2024-06-25 15:28:16
Báo cáo công việc ngày 24/6/2024Pháp chế Vĩnh2024-06-24 18:01:45
BÁO CÁO NGÀY 24/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-24 17:34:28
Báo cáo công việc tuần (từ 16-22/6/2024)Pháp chế Vĩnh2024-06-22 19:27:03
BÁO CÁO TUẦN 22/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-22 12:02:07
BÁO CÁO TUẦN 3 THÁNG 06 NĂM 2024Đỗ Tuấn Hiệp2024-06-21 19:02:36
báo cáo tuần 3 tháng 6Triệu Tuấn Hòa2024-06-21 15:59:07
kết quả phỏng vấn update 21/6Triệu Tuấn Hòa2024-06-21 15:58:54
BÁO CÁO NGÀY 20/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-20 14:50:09
BÁO CÁO NGÀY 19/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-19 16:54:41
BÁO CÁO NGÀY 18/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-18 18:00:40
BÁO CÁO NGÀY 17/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-18 17:55:29
BÁO CÁO NGÀY 14/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-18 15:47:58
Báo cáo công việc ngày 15/6/2024Pháp chế Vĩnh2024-06-15 18:06:52
Báo cáo tuần từ ngày 10/06/2024 - 15/06/2024 cnhpHoàng Thị Giang2024-06-15 11:22:56
BÁO CÁO TUẦN 2 THÁNG 06 /2024Đỗ Tuấn Hiệp2024-06-14 19:33:56
Báo cáo công việc ngày 14/6/2024Pháp chế Vĩnh2024-06-14 18:13:27
kết quả phỏng vấn update 14/6Triệu Tuấn Hòa2024-06-14 11:04:07
báo cáo tuần 2 tháng 6Triệu Tuấn Hòa2024-06-14 11:02:36
Báo cáo công việc ngày 13/6/2024Pháp chế Vĩnh2024-06-13 18:24:26
BÁO CÁO NGÀY 13/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-13 17:20:47
Báo cáo công việc ngày 12/6/2024Pháp chế Vĩnh2024-06-12 17:11:14
BÁO CÁO NGÀY 11/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-11 17:50:40
Báo cáo công việc ngày 11/6/2024Pháp chế Vĩnh2024-06-11 16:38:46
BÁO CÁO TUẦN 08/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-10 17:18:22
BÁO CÁO TUẦN 08/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-10 17:18:16
BÁO CÁO NGÀY 10/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-10 17:10:00
Báo cáo công việc ngày 10/6/2024Pháp chế Vĩnh2024-06-10 17:06:11
Báo cáo công việc hàng tuần từ ngày 03/06/2024 đến 08/06/2024 và kế hoạch công tiệc tuần tiếp theoLê Thị Út2024-06-10 16:46:22
Báo cáo tuần từ ngày 03/06/2024 - 08/06/2024 cnhpHoàng Thị Giang2024-06-08 09:20:37
BÁO CÁO TUẦN 1 THÁNG 06 NĂM 2024Đỗ Tuấn Hiệp2024-06-07 19:16:48
Báo cáo công việc ngày 7/6/2024Pháp chế Vĩnh2024-06-07 18:02:38
BÁO CÁO NGÀY 07/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-07 17:15:52
BÁO CÁO NGÀY 07/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-07 17:15:40
báo cáo tuần 4 tháng 5Triệu Tuấn Hòa2024-06-07 16:34:22
báo cáo tuần 5 tháng 5Triệu Tuấn Hòa2024-06-07 16:32:47
báo cáo tuần 1 tháng 6Triệu Tuấn Hòa2024-06-07 16:30:47
kết quả phỏng vấn update 7/6/2024Triệu Tuấn Hòa2024-06-07 16:28:22
kết quả phỏng vấn update 7/6/2024Triệu Tuấn Hòa2024-06-07 16:28:11
Báo cáo công việc ngày 6/6/2024Pháp chế Vĩnh2024-06-06 17:07:17
BÁO CÁO NGÀY 06/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-06 16:59:57
Báo cáo công việc ngày 5/6/2024Pháp chế Vĩnh2024-06-05 17:22:26
BÁO CÁO NGÀY 05/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-05 16:44:08
Báo cáo công việc ngày 4/6/2024Pháp chế Vĩnh2024-06-04 17:08:26
BÁO CÁO NGÀY 04/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-04 16:36:38
BÁO CÁO NGÀY 03/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-04 16:27:41
BÁO CÁO TUẦN 01/06/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-06-04 16:07:05
Báo cáo dự án testTriệu Đặng Hiếu2024-06-03 21:57:05
Báo cáo công việc ngày 3/6/2024Pháp chế Vĩnh2024-06-03 18:24:08
Báo cáo công việc hàng tuần từ ngày 20/05/2024 đến 01/06/2024 và kế hoạch công tiệc tuần tiếp theoLê Thị Út2024-06-03 15:38:17
BÁO CÁO TUẦN 5 THÁNG 05/2024Đỗ Tuấn Hiệp2024-06-02 18:28:26
BÁO CÁO NGÀY 30/05/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-05-31 12:35:07
BÁO CÁO NGÀY 30/05/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-05-31 12:35:07
BÁO CÁO NGÀY 31/05/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-05-31 12:35:07
Báo cáo công việc ngày 30/5/2024Pháp chế Vĩnh2024-05-31 12:35:07
Báo cáo công việc ngày 31/5/2024Pháp chế Vĩnh2024-05-31 12:35:07
Báo cáo công việc ngày 29/05/2024Pháp chế Vĩnh2024-05-29 17:11:26
BÁO CÁO NGÀY 28/05/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-05-28 16:54:24
Báo cáo công việc ngày 28/5/2024Pháp chế Vĩnh2024-05-28 15:50:52
Báo cáo công việc ngày 27/5/2024Pháp chế Vĩnh2024-05-27 17:48:29
BÁO CÁO NGÀY 27/05/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-05-27 16:49:14
BÁO CÁO TUẦN 25/05/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-05-27 15:57:37
Báo cáo công việc ngày 25/5/2024Pháp chế Vĩnh2024-05-25 15:20:07
BÁO CÁO NGÀY 24/05/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-05-25 09:59:38
BÁO CÁO TUẦN 4 THÁNG 05 NĂM 2024Đỗ Tuấn Hiệp2024-05-25 09:51:01
Báo cáo công việc ngày 24/5/2024Pháp chế Vĩnh2024-05-25 09:50:10
BÁO CÁO NGÀY 23/05/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-05-23 16:44:25
Báo cáo công việc ngày 23/5/2024Pháp chế Vĩnh2024-05-23 15:44:44
BÁO CÁO NGÀY 22/05/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-05-22 16:49:51
BÁO CÁO NGÀY 22/05/2024Ngô Thị Hương2024-05-22 16:20:22
Báo cáo công việc ngày 22/05/2024Pháp chế Vĩnh2024-05-22 15:40:52
BÁO CÁO NGÀY 21/05/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-05-21 22:53:20
Báo cáo công việc ngày 21/5/2024Pháp chế Vĩnh2024-05-21 15:46:23
BÁO CÁO NGÀY 20/05/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-05-20 17:09:14
BÁO CÁO TUẦN 18/05/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-05-20 17:09:03
Báo cáo công việc ngày 20/5/2024Pháp chế Vĩnh2024-05-20 16:34:58
Báo cáo ngày 20/05/2024 của CNHPHoàng Thị Giang2024-05-20 16:08:41
Báo cáo công việc ngày 19/5/2024Pháp chế Vĩnh2024-05-19 17:34:27
Báo cáo công việc ngày 18/5/2024Pháp chế Vĩnh2024-05-18 16:02:55
Báo cáo công việc hàng tuần từ ngày 13/05/2024 đến 18/05/2024 và kế hoạch công tiệc tuần tiếp theoLê Thị Út2024-05-18 12:43:24
Báo cáo tuần từ ngày 13/05/2024 - 18/05/2024 CNHPHoàng Thị Giang2024-05-18 09:55:53
BÁO CÁO TUẦN 3THÁNG 05 NĂM 2024Đỗ Tuấn Hiệp2024-05-17 21:33:50
BÁO CÁO NGÀY 17/05/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-05-17 17:04:03
Báo cáo công việc ngày 17/5/2024Pháp chế Vĩnh2024-05-17 16:54:52
kết quả phỏng vấn updateTriệu Tuấn Hòa2024-05-17 12:38:55
kết quả phỏng vấn updateTriệu Tuấn Hòa2024-05-17 12:36:18
báo cáo tuần 3 tháng 5Triệu Tuấn Hòa2024-05-17 12:35:58
BÁO CÁO NGÀY 16/05/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-05-16 17:08:14
BÁO CÁO NGÀY 15/05/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-05-15 16:42:04
Báo cáo công việc ngày 15/5/2024Pháp chế Vĩnh2024-05-15 15:26:49
BÁO CÁO NGÀY 14/05/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-05-14 16:53:47
Báo cáo ngày 15/05/2024 của CN Hải PhòngHoàng Thị Giang2024-05-14 16:06:24
Báo cáo công việc ngày 14/5/2023Pháp chế Vĩnh2024-05-14 15:44:18
BÁO CÁO NGÀY 13/05/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-05-13 17:04:36
Báo cáo công việc ngày 13/5/2024Pháp chế Vĩnh2024-05-13 14:59:53
BÁO CÁO TUẦN 11/05/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-05-13 13:01:29
Thử gửi báo cáoPhạm Phú Dư2024-05-11 15:45:41
Báo cáo công việc ngày 11/5/2024Pháp chế Vĩnh2024-05-11 13:48:03
BÁO CÁO NGÀY 10/05/2024Nguyễn Thanh Mộng2024-05-10 16:57:11
kết quả phỏng vấn updateTriệu Tuấn Hòa2024-05-10 16:27:45
TRÀ-BC NGÀY 10/5/24Đoàn Thị Thanh Trà2024-05-10 16:25:28
báo cáo tuầnTriệu Tuấn Hòa2024-05-10 16:25:11
NV : ngô duy đông phòng HCNSNgô Duy Đông2024-05-10 16:17:53
Báo cáo công việc hàng tuần từ ngày 15/04/2024 đến 11/05/2024 và kế hoạch công tiệc tuần tiếp theoLê Thị Út2024-05-10 15:39:21
Báo cáo công việc ngày 10/4/2024Pháp chế Vĩnh2024-05-10 12:35:07
Danh sách nhân viên
Danh sách nhân viên chờ duyệt

Danh sách nhân viên

Bạn không có quyền xem danh sách này.

Bạn không có quyền xem danh sách này.

Phòng ban
Phòng ban
STTPhòng banSố nhân viên
1Thuyền viên1
2Nhân sự5
3Kế toán3
4Kỹ thuật2
5Ban lãnh đạo2
6Công nghệ1
7Tuyển dụng5
8Đào tạo1
9Tổ chức1
10Tiếp tân1
11Bảo vệ1
Trang cá nhân